Regler til Færdsel i Naturen

Friluftsmenneske eller ej vi har alle lyst til, at bruge den dejlige danske natur. Ønsker du at bruge naturen, men er i tvivl om hvordan du må færdes. Hvad man skal være opmærksom på, tage hensyn til og andre generelle retningslinjer.

Her kommer nogle få regler og retningslinjer der er til færdsel i Danmark:

Skoven

I offentlige skov(kommuner, statsinstitutioner, offentlige stiftelser og folkekirken) er det tilladt, at færdes til fods døgnet rundt både på og udenfor stierne.

Der er særligt udvalgte hundeskove, hvor hunde må færdes frit uden snor. I disse skove må hunde løbe frit uden snor, der skal dog stadig tages hensyn til andres færden i skoven. I alle de resterne skove skal hunde altid være i snor af hensyn til dyreliv og andre gæster af skoven.

Særlige regler står på de røde pæle ved indgangen til skoven, disse regler skal følges.

Færden i privat Skov

Private skove må lukkes af hvis den er under fem hektar, hvis skove ikke er lukket af må man færdes til fods og på cykel på alle stier og veje. Der er dog begrænsninger for færden omkring beboelse i private skove.

Strand

Offentlig strand er til fri afbenyttelse af alle folk hele døgnet. På enkelte strande er kørsel tilladt hvis der skiltet med det, dette er der kun på enkelte strande i Jylland. På hovedparten af de Danske strande er køretøjer ikke tilladt på selve stranden.

Hunde på stranden skal holdes i snor fra 1. april til 30. september.

Man må både solbade og bade på private strande, det skal dog foregå mindst 50 meter fra nærmeste beboelsesbygning.

Åbne land

Der er kun særlige regler når det gælder private områder, offentlige enge, græs arealer, søer osv. er til afbenyttelse.

Private områder så som marker, græsningsarealer og stier kan begrænses fra offentlig færden ved skilte og hegn.

Hvis private områder ikke er indhegnet kan de benyttes til fods i tidsrummet kl. 6.00 til solnedgang, så længe der ikke går husdyr eller det er indenfor 150 meter af beboelse.

Der skal dog tages hensyn til beplantning, eks. hvis det er på marker må man ikke nedtrampe høsten.

Vandet

De fleste danske søer står til fri afbenyttelse, både sommer og vinter, med mindre andet er skiltet. Der er en del lokale regler på området med gensyn til yngle steder osv. Det er altid en god ide at undersøge inden man bevæger sig ud på søer eller vandløb. For information kan du altid kontakte din kommune eller skov- og naturstyrelsen.

Disse regler er kun vejlederne og kan ændres af lokale myndigheder for mere information læs på Skov- og naturstyrelsens hjemmeside.

Følg altid skiltningen og andre henvisninger på stedet.


Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *